Bất chấp dịch Covid-19, Hải Dương tự tin được mùa, được giá vải thiều Thanh Hà

Năm nay, vải thiều tại Hải Dương cho năng suất và chất lượng cao. Các nhà tiêu thụ nông sản tin rằng với chất lượng tốt, vải Hải Dương sẽ xuất khẩu thuận lợi bất chấp bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bất chấp dịch Covid-19: Hải Dương tự tin được mùa, được giá vải thiều Thanh Hà