Bình Phước: Biểu dương 60 nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi

Vừa qua, Hội Nông dân và Ban Dân tộc tỉnh Bình Phước đã phối hợp tổ chức Hội nghị biểu dương 60 nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi của tỉnh Bình phước năm 2022.

Bình Phước: Biểu dương 60 nông dân là người dân tộc thiểu số làm kinh tế giỏi