Cận cảnh đàn vịt biển hàng nghìn con của thương hiệu “Vịt biển Đoàn Văn Vươn”

Ông Đoàn Văn Vươn dường như đã quên đi những ký ức đau buồn của câu chuyện sóng gió gần 11 năm trước, để chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng thành công thương hiệu “Vịt biển Đoàn Văn Vươn” nức tiếng đất Hải Phòng.

Cận cảnh đàn vịt biển hàng nghìn con của thương hiệu "Vịt biển Đoàn Văn Vươn"

Cận cảnh đàn vịt biển hàng nghìn con của thương hiệu “Vịt biển Đoàn Văn Vươn”.