Cần Thơ: Mô hình trồng nhãn IDO của HTX Đồng Tâm, thu nhập ổn định cho các nông hộ

Từ một tổ hợp tác chỉ vài thành viên, khi làm ăn hiệu quả đã nâng lên thành HTX Đồng Tâm với hàng chục thành viên, với sự đồng lòng chung sức, không ngừng phát triển. Đây là một bước chuyển thành công trong việc thay đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp ở ấp Định Khánh A, xã Định Môn, huyện Thới Lai, TP.Cần Thơ.

Cần Thơ: Mô hình trồng nhãn IDO của HTX Đồng Tâm, thu nhập ổn định cho các nông hộ

Cần Thơ: Mô hình trồng nhãn IDO của HTX Đồng Tâm, thu nhập ổn định cho các nông hộ