Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt thịt gia cầm vào quý II năm 2021

Bộ NN và PTNT vừa đưa ra cảnh báo trong khoảng từ tháng 5 trở đi nguồn cung thịt gia cầm sẽ bị thiếu hụt nếu người chăn nuôi vẫn tiếp tục bỏ chuồng, không tái đàn.
Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt thịt gia cầm vào quý II năm 2021
Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt thịt gia cầm vào quý II năm 2021

Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt thịt gia cầm vào quý II năm 2021

Clip: Cảnh báo nguy cơ thiếu hụt gia cầm vào quý II năm 2021