Chủ siêu trang trại chim cút và hành trình đưa trứng cút tươi vào thị trường Nhật Bản

Mất 4 năm đàm phán, sau nhiều lần thất bại, chủ trang trại với hàng trăm nghìn con chim cút đã thành công trong việc đưa trứng cút tươi vào thị trường khó tính Nhật Bản để tiêu thụ.

Chủ siêu trang trại chim cút và hành trình đưa trứng cút tươi vào thị trường Nhật Bản.