Tin liên quan

Hơn 1400 phụ nữ duyên dáng trong tà áo dài, diễu hành trên phố ở Bắc Kạn