Chuyển động Nhà nông 2/6: Giá vaccine dịch tả lợn châu Phi từ 34.000 - 36.000 đồng/liều

Dự kiến giá vaccine dịch tả lợn châu Phi sẽ từ 34.000 - 36.000 đồng/liều, tương đương vắc-xin phòng bệnh tai xanh. Đây sẽ là một trong số những thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 2/6: Giá vaccine dịch tả lợn châu Phi từ 34.000 - 36.000 đồng/liều

Chuyển động Nhà nông 2/6 Giá vaccine dịch tả lợn châu Phi từ 34.000 - 36.000 đồng 1 liều.