Chuyển động Nhà nông 5/6: Cơ hội gia tăng xuất khẩu gỗ sang thị trường Canada

Triển vọng gia tăng xuất khẩu sang thị trường Canada sản phẩm đồ gỗ và trang trí nội thất của Việt Nam được đánh giá rất khả quan, trước hết là nhờ nhu cầu tiêu thụ lớn và tác động tích cực của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

Chuyển động Nhà nông 5/6: Cơ hội gia tăng xuất khẩu gỗ sang thị trường Canada