Chuyển động Nhà nông 31/5: 100 container hạt điều Việt xuất khẩu suýt mất trắng đã được trả về

Ngày 30/5, những container hạt điều còn lại trong số 35 container hàng bị mất quyền kiểm soát chứng từ gốc hồi đầu tháng 3 vừa qua đã được giải phóng. Đây sẽ là một trong số những thông tin sẽ có trong bản tin Chuyển động Nhà nông ngày hôm nay.

Chuyển động Nhà nông 31/5: 100 container hạt điều Việt xuất khẩu suýt mất trắng đã được trả về

Chuyển động Nhà nông 31/5: 100 container hạt điều Việt xuất khẩu suýt mất trắng đã được trả về