Đã mắt với mô hình trồng nho Hạ đen đầu tiên ở Lai Châu

Mô hình trồng nho Hạ đen đầu tiên ở Lai Châu được nhóm cán bộ xã Hua Nà và Huyện đoàn Than Uyên phối hợp thực hiện tại bản Đán Đăm (xã Hua Nà, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu). Cây nho nào cũng lủng lẳng những chùm nho trĩu quả, đang độ chín, thu hút nhiều người tham quan, học hỏi.

Clip: Mô hình trồng nho Hạ đen đầu tiên ở Lai Châu tại bản Đán Đăm, xã Hua Nà.