Đề xuất hỗ trợ lúa giống cho các tỉnh ĐBSCL sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Trước tình trạng thiếu giống lúa sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân 2021-2022 ở các tỉnh ĐBSCL, Tổ công tác phía Nam đã đề xuất với Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiến nghị Chính phủ hỗ trợ lúa giống và kinh phí mua lúa giống cho nông dân.

Đề xuất hỗ trợ lúa giống cho các tỉnh ĐBSCL sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022

Đề xuất hỗ trợ lúa giống cho các tỉnh ĐBSCL sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022