Địa hình hiểm trở, thiên tai rình rập, nhưng huyện vùng cao này đã thoát nghèo với sự phát triển bền vững

Là huyện vùng cao khó khăn bậc nhất của tỉnh Sơn La, địa hình đồi núi dốc lớn, không có mặt bằng, thiên tai thường trực luôn đè nặng lên sản xuất và đời sống của người dân. Tuy nhiên, với sự đồng lòng phấn đấu, huyện Bắc Yên đã từng bước vượt lên khó khăn, hướng tới mục tiêu thoát nghèo và phát triển bền vững.

Huyện vùng cao khát vọng thoát nghèo

Huyện vùng cao khát vọng thoát nghèo

Những năm qua, công tác giảm nghèo tại huyện vùng cao Bắc Yên đã đạt được những kết quả nổi bật, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo giảm theo từng năm. Có được kết quả này là nhờ sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, Mặt trận và nhân dân, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương phát triển. Bắc Yên đang phấn đấu đến năm 2025 sẽ thoát khởi tình trạng huyện nghèo của tỉnh.

Huyện vùng cao khát vọng thoát nghèo - Ảnh 2.

Cây sơn tra giúp người dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La thoát nghèo.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020, vượt lên những khó khăn, thách thức của một huyện vùng cao, đặc biệt khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đã chủ động, sáng tạo triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp và giành được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Huyện vùng cao khát vọng thoát nghèo - Ảnh 3.

Những cây chè Shan tuyết cổ thụ tại xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

Bắc Yên từng bước vượt lên khó khăn

Trong 5 năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, huyện Bắc Yên đã bố trí hơn 330 tỷ đồng để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất cho nhân dân. Nhiều mô hình phát triển kinh tế như chăn nuôi gia súc, gia cầm, trồng cây ăn quả trên đất dốc, nuôi trồng thủy sản, trồng chè, sơn tra đã xuất hiện, góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho nhân dân.

Huyện vùng cao khát vọng thoát nghèo - Ảnh 4.

Người dân huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La tập trung xây dựng các công trình giao thông.

Nhằm phát huy kết quả đạt đã được, không để xảy ra tình trạng tái nghèo tại một số địa bàn, thời gian tới các cấp ủy, chính quyền huyện Bắc Yên tiếp tục lồng ghép những nguồn lực hỗ trợ, nhất là huy động tối đa trong cộng đồng dân cư, tranh thủ các nguồn xã hội hóa đầu tư cho công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, ưu tiên phát triển kết cấu hạ tầng KT- XH, đặc biệt là hệ thống giao thông, thủy lợi.

Huyện vùng cao khát vọng thoát nghèo - Ảnh 5.

Huyện Bắc Yên tỉnh Sơn La được thiên nhiên ưu đãi không khí mát mẻ quanh năm với nhiều thắng cảnh, di tích lịch sử, cùng những nét văn hóa độc đáo đặc trưng của vùng Tây Bắc, đang trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách trong và ngoài nước.

Với quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ huyện đã đề ra, huyện Bắc Yên xác định tiếp tục hoàn thiện cơ sở hạ tầng thiết yếu nhằm tạo động lực, tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân; đồng thời gắn phát triển sản xuất với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy lợi thế, tiềm năng và tận dụng cơ hội để tạo bước phát triển nhanh theo hướng bền vững.