Dịch covid-19 hoành hành, ngành nông nghiệp Sơn La vẫn tăng trưởng cao hơn so với cả nước

Mặc dù dịch covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu lắng xuống, nhiều ngành, nhiều địa phương đang phải chịu tác động rất nặng nề, thế nhưng tỉnh Sơn La vẫn có tốc độ tăng trưởng của ngành nông nghiệp giai đoạn 2016-2020 dự ước 4,2%, cao hơn 55% so với trung bình của cả nước. Có được điều này là nhờ đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Sơn La cao hơn 55% so với trung bình của cả nước

Sơn La đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Thực hiện chủ trương của tỉnh về chuyển đổi diện tích cây lương thực hiệu quả kinh tế thấp sang cây ăn quả, các địa phương đã khai thác tốt tiềm năng, thế mạnh của tỉnh tăng diện tích cây ăn quả, hình thành các vùng sản xuất nông nghiệp tập trung; diện tích cây ăn quả và cây sơn tra toàn tỉnh đạt trên 80.500 ha, tăng 311% so với năm 2015, sản lượng quả các loại 278.110 tấn, tăng 166% so với năm 2015. Toàn tỉnh đã được cấp 161 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu; có 144 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản thủy sản an toàn đã cung cấp sản phẩm rau, quả, thịt an toàn ngày càng tăng ra thị trường.

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Sơn La cao hơn 55% so với trung bình của cả nước - Ảnh 2.

Toàn tỉnh đã được cấp 161 mã số vùng trồng cây ăn quả xuất khẩu; có 144 chuỗi cung ứng thực phẩm nông sản thủy sản an toàn đã cung cấp sản phẩm rau, quả, thịt an toàn ngày càng tăng ra thị trường.

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Sơn La cao hơn 55% so với trung bình của cả nước - Ảnh 3.

Các hợp tác xã đã ứng dụng công nghệ cao, áp dụng quy trình Viet Gap, theo hướng hữu cơ vào sản xuất đã giúp tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa, tỉnh Sơn La đã chú trọng phát triển hợp tác xã, trang trại sản xuất nông nghiệp. Đến nay, toàn tỉnh có 615 HTX với gần 7.000 thành viên, tăng 512% so với năm 2016; có 398 trang trại, tăng 36% so với năm 2016.

Tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp Sơn La cao hơn 55% so với trung bình của cả nước - Ảnh 4.

Tốc độ tăng trưởng GRDP ngành nông nghiệp bình quân/năm giai đoạn 2016-2020 dự ước 4,2%, cao hơn 55% so với trung bình của cả nước.

Với định hướng của tỉnh trong thời gian tới là trung tâm công nghiệp chế biến nông sản hiện đại và sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản theo hướng nông nghiệp hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao, phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn đồng bộ, hiện đại. Đây là cơ hội cũng là thách thức cho ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La trong việc nâng cao giá trị, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của sản phẩm nông nghiệp; cải thiện đời sống cho nông dân, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường sinh thái.