Diện tích cây vải thiều liên tục giảm nhưng sản lượng năm 2021 vẫn tăng 30.000 tấn

Theo báo cáo mới nhất, năm 2021, diện tích cây vải đã giảm 1,45 nghìn héc ta so với năm 2020. Hiện, sản xuất vải được phát triển tập trung tại các tỉnh miền Bắc (chiếm 97,4% diện tích vải cả nước), như: Bắc Giang (28.100ha), Hải Dương (9.168ha), Quảng Ninh (1.635ha), Hưng Yên (1.400ha)...

Năm 2021, diện tích cây vải thiều giảm 1,45 nghìn héc ta so với năm 2020 nhưng sản lượng tăng 30.000 tấn 

Clip: Diện tích cây vải liên tục giảm nhưng sản lượng năm 2021 vẫn tăng 30.000 tấn