Độc đáo mô hình tháp trồng rau hữu cơ với nguyên lý thuận tự nhiên

Tháp trồng rau theo nguyên lý hữu cơ đang ngày càng được ưu chuộng do cung cấp đủ nguồn nông sản đảm bảo sạch, không phân bón hoá chất hay thuốc trừ sâu, ngoài ra còn giúp các gia đình tiêu thụ một lượng lớn rác thải.

Người dân có thể tự sản xuất rau hữu cơ tại nhà nhờ tháp trồng rau với nguyên lý thuận tự nhiên.