Đồng Nai: Hàng vạn cá giống chết sạch vì hồ Trị An cạn nước, người nuôi cá bè lâm cảnh khổ

Nhiều ngư dân lo lắng, lao đao khi mực nước hồ Trị An (Đồng Nai) khô cằn, tiệm cận mực nước chết dẫn đến tình trạng cá bè giống bị chết hàng loạt, ngư dân mất vốn để thả lứa mới.

Hàng vạn cá giống chết sạch vì hồ Trị An cạn nước, người nuôi cá bè lâm cảnh khổ

Hàng vạn cá giống chết sạch vì hồ Trị An cạn nước, người nuôi cá bè lâm cảnh khổ.