Đồng Nai: Người dân mong có luật đặc thù cho từng khu vực để được làm du lịch ven hồ Trị An

Lãnh đạo huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai đã tổ chức đối thoại để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người làm du lịch ven hồ Trị An.

Đồng Nai: Người dân mong có luật đặc thù cho từng khu vực để được làm du lịch ven hồ Trị An