Đồng Tháp: Bài toán sản xuất nông sản sạch đi kèm với khâu tiêu thụ

Sản xuất sạch, đó là nhu cầu chính đáng của người tiêu dùng. Tuy nhiên hiện nay, khi ngày càng có nhiều nông dân chịu nghiên cứu để tạo ra sản phẩm theo hướng an toàn thì nhiều người lại gặp khó ở khâu tiêu thụ.

Đồng Tháp: Bài toán sản xuất nông sản sạch đi kèm với khâu tiêu thụ

Đồng Tháp: Bài toán sản xuất nông sản sạch đi kèm với khâu tiêu thụ