Tin liên quan

Chuyển động Nhà nông 13/11: Sản xuất rải vụ, nông dân trồng dứa Đồng Tháp Mười trúng mùa

GÓC CHUYÊN GIA: Cách tỉa cành, tỉa quả cho cây dưa lưới giúp nâng cao hiệu quả kinh tế

GÓC CHUYÊN GIA: Áp dụng công nghệ Israel như thế nào để nâng cao năng suất cho cây dưa lưới?

GÓC CHUYÊN GIA: Cách dùng long não để xua đuổi sâu hại cây dưa lưới