Hà Nội: Hạt nhân Đoàn xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, yêu nông nghiệp, nuôi ước mơ phát triển kinh tế địa phương

Trách nhiệm với công việc, gương mẫu trong cuộc sống và là người “tiếp lửa” cho thanh niên xây dựng quê hương, Đặng Thị Ngọc Ánh (29 tuổi) - Phó Bí thư Đoàn xã Sơn Công (huyện Ứng Hòa, TP. Hà Nội) được biết đến là tấm gương tiêu biểu cho sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Hạt nhân Đoàn xã Sơn Công (Ứng Hòa) yêu nông nghiệp, nuôi ước mơ phát triển kinh tế địa phương

Hạt nhân Đoàn xã Sơn Công (Ứng Hòa) yêu nông nghiệp, nuôi ước mơ phát triển kinh tế địa phương