Hiện trường hàng trăm cây thông 3 lá 20 năm tuổi bị cưa hạ, ứa nhựa tươi

Sáng ngày 1/10, UBND huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng) cho biết chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng thông trồng trái pháp luật tại khoảng 3, tiểu khu 274, xã Gia Lâm, lâm phần do Ban Quản lý rừng phòng hộ Lâm Hà quản lý.

Hiện trường hàng trăm cây thông 3 lá 20 năm tuổi bị cưa hạ, ứa nhựa tươi