Hợp tác đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới Việt - Lào

Sơn La có hơn 274km đường biên giới với 02 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (CHDCND Lào). Công an 3 tỉnh đã tăng cường phối hợp đấu tranh với các loại tội phạm...

Clip: Hợp tác đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, giữa tỉnh Sơn La (Việt Nam) với 02 tỉnh Hủa Phăn, Luông Pha Băng (CHDCND Lào)