Phát hiện cơ sở kinh doanh bóng cười nhiều vi phạm ở Huế

Một cơ sở kinh doanh thuốc shisa và khí cười (bóng cười) ở Huế bị xử lý vì không có giấy phép kinh doanh và bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Huế: Phát hiện cơ sở kinh doanh bóng cười nhiều vi phạm.