Khởi sắc thị trấn vùng cao mang tên dòng sông Mã

Đến thị trấn Sông Mã (Sông Mã, Sơn La) hôm nay, dễ dàng nhận thấy với diện mạo mới, thị trấn Sông Mã đang ngày càng khởi sắc, tràn đầy sức sống.

Khởi sắc thị trấn vùng cao mang tên dòng sông Mã

Thị trấn Sông Mã đang ngày càng khởi sắc, tràn đầy sức sống

Được thành lập từ năm 1977, sau hơn 45 năm xây dựng và phát triển, thị trấn đã có những chuyển biến tích cực, khẳng định được vai trò là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Huyện Sông Mã (Sơn La). Đời sống mọi mặt của người dân không ngừng được nâng cao, diện mạo đô thị ngày một khang trang; Hàng năm thu ngân sách trên địa bàn đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; Cơ cấu nền kinh tế của thị trấn phát triển bảo đảm theo đúng định hướng tăng tỷ trọng thương mại, dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ngày càng được củng cố và giữ vững.