Kỳ lạ, nấm linh chi mà cũng biết nghe nhạc? Hộ nông dân này thu về cả trăm triệu đồng mỗi vụ

Thành phố Trà Vinh, nơi có 1 nông hộ đã đầu tư trồng nấm linh chi sạch tại nhà bằng việc không sử dụng thuốc kích thích tăng trưởng mà lại cho nấm nghe nhạc mỗi ngày, thu lời về cả trăm triệu đồng mỗi vụ thu hoạch.

Kỳ lạ, nấm linh chi mà cũng biết nghe nhạc? Hộ nông dân này thu về cả trăm triệu đồng mỗi vụ

Kỳ lạ, nấm linh chi mà cũng biết nghe nhạc? Hộ nông dân này thu về cả trăm triệu đồng mỗi vụ