Sơn La: Chiềng Đi xây dựng thương hiệu chè sạch theo hướng hữu cơ, mang nguồn thu nhập ổn định cho bà con

Công ty cổ phần Chè Chiềng Đi chuyên sản xuất chế biến các sản phẩm chè khô xuất khẩu, sản xuất thương hiệu chè với các dòng sản phẩm chất lượng cao, áp dụng quy trình sản xuất theo phương pháp hữu cơ không thuốc trừ cỏ, không phân bón hóa học. Sản phẩm sạch đạt các tiêu chuẩn VietGAP, OCOP mang lại nguồn thu ổn định cho bà con.

Sơn La: Chiềng Đi xây dựng thương hiệu chè sạch theo hướng hữu cơ, mang nguồn thu nhập ổn định cho bà con

Sơn La: Chiềng Đi xây dựng thương hiệu chè sạch theo hướng hữu cơ, mang nguồn thu nhập ổn định cho bà con