Video: Lễ cúng mở kho lúa của người Rơ Mâm ở Kon Tum

Theo phong tục người Rơ Mâm ở làng Le, xã vùng cao biên giới Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, lúa rẫy thu hoạch xong được đem cất kỹ trong nhà kho. Sau lễ cúng mở kho lúa vào dịp Tết Nguyên đán hàng năm, mỗi gia đình mới được phép lấy lúa ra để sử dụng hàng ngày trong cuộc sống.

Lễ cúng mở kho lúa của người Rơ Mâm ở Kon Tum

Lễ cúng mở kho lúa của người Rơ Mâm ở Kon Tum.