Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam đã được ký kết vào chiều qua, ngày 19/5/2022. Thỏa thuận gồm có 4 nội dung chính được 2 cơ quan thống nhất phối hợp triển khai trong thời gian tới.

Video: Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Hội Nông dân Việt Nam và Hiệp hội Nông nghiệp hữu cơ Việt Nam