Luật sư đề nghị trừ tiền "bôi trơn", tính lại số xăng buôn lậu, hạ khung phạt cho "ông trùm" Đào Ngọc Viễn

Tại phiên toà xử vụ án xăng dầu lậu, luật sư bào chữa cho “ông trùm” Đào Ngọc Viễn đã đề nghị tính lại tiền thu lợi bất chính phải cấn trừ lại các chi phí như: tiền “bôi trơn”, số lít xăng, chuyến hàng để làm căn cứ hạ khung hình phạt cho thân chủ.

Luật sư đề nghị trừ tiền "bôi trơn", tính lại số xăng buôn lậu, hạ khung phạt cho "ông trùm" Đào Ngọc Viễn