Ngôi nhà sàn độc đáo của người Sán Chỉ ở Bắc Kạn đã được bảo tồn như thế nào?

Để gìn giữ những ngôi nhà sàn truyền thống độc đáo của dân tộc mình, người Sán Chỉ, thôn Khuổi Bẻ, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn đã phải gom nhặt từng thanh gỗ, tận dụng sửa chữa lại từng cái cột, cái kèo từ những ngôi nhà gỗ cũ kỹ mà người khác bỏ đi.

Nhà sàn của người Sán Chỉ ở Bắc Kạn đã được bảo tồn theo cách này