Dịch Covid-19: Nông dân Ninh Thuận chuyển đổi phương thức canh tác măng tây xanh

Những ngày qua, bà con trồng măng tây xanh tại Ninh Thuận đang gặp khó khăn, nguyên nhân đầu ra bị ách tắc. Trước tình hình trên, một số hộ gia đình đã phải chủ động thay đổi phương thức canh tác để giữ lại măng tây xanh qua dịch với hy vọng tránh được thua lỗ trong mùa dịch.

Nông dân Ninh Thuận buộc phải cắt bỏ măng tây xanh cho bò ăn vì không có thương lái thu mua