Nông dân giỏi vận hành mô hình nông nghiệp tốt: Bệ đỡ ổn định đời sống địa phương trong dịch bệnh

Với quy trình chăn nuôi khép kín hiện đại, các trang trại của anh Nguyễn Văn Tập (Chương Mỹ, Hà Nội) đạt doanh thu 2,5 tỷ đồng/năm. Có được kinh tế ổn định, những nông dân giỏi như anh đã đóng góp không nhỏ vào công tác phòng chống dịch bệnh của địa phương và cả nước.

Nông dân giỏi vận hành mô hình nông nghiệp tốt

Clip: Nông dân giỏi vận hành mô hình nông nghiệp tốt: Bệ đỡ ổn định đời sống địa phương trong dịch bệnh