Nông dân Hải Dương thu tiền tỷ từ trồng dưa lưới công nghệ cao

Với năng suất 81 tấn/ha, mỗi năm thu được trên 500 tấn. Mô hình 6,5ha trồng dưa lưới trong nhà màng theo tiêu chuẩn VietGAP. Kĩ thuật canh tác đạt chuẩn, mang lại chất lượng sản phẩm thơm ngon, dưa lưới nhà màng đã mang lại thu nhập tiền tỷ cho những người nông dân tại Hải Dương.

Nông dân Hải Dương thu tiền tỷ từ trồng dưa lưới công nghệ cao