Nông nghiệp hữu cơ: Mô hình canh tác lý tưởng mang lại nhiều lợi ích cho nông dân Sơn La

Trước những đòi hỏi ngày càng cao của người tiêu dùng về tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm, sản xuất nông nghiệp hữu cơ đã và đang được người dân, các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư phát triển, nhằm tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng cũng như góp phần bảo vệ môi trường, từng bước đem lại giá trị kinh tế cao.

Lợi ích từ canh tác theo mô hình nông nghiệp hữu cơ

Canh tác theo mô hình nông nghiệp hữu cơ

Hợp tác xã Nông nghiệp Ngọc Hoàng, xã Nà Bó, huyện Mai Sơn là một trong những hợp tác xã triển khai mô hình về nông nghiệp hữu cơ. Hiện hợp tác xã có 150 ha trồng thanh long, 50 ha cây ăn quả, trong đó có 5,5 ha thanh long đã cho thu hoạch, với trên 200 thành viên tham gia trồng và chăm sóc tại các huyện Thuận Châu, Sốp Cộp, Yên Châu, Mộc Châu. Hiện nay, diện tích thanh long của các hộ trong hợp tác xã hoàn toàn sử dụng phân hữu cơ để có thể cạnh tranh trên thị trường.

Lợi ích từ canh tác theo mô hình nông nghiệp hữu cơ - Ảnh 2.

Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Quang Huy, huyện Phù Yên có trên 100 thành viên tham gia sản xuất lúa gạo hữu cơ, tổng diện tích 130 ha. Qua các vụ sản xuất cho thấy, năng suất lúa bình quân đạt từ 62 - 63 tạ/ha, cao hơn 3 tạ/ha so với diện tích lúa sử dụng phân bón vô cơ. Sản phẩm lúa gạo của các thành viên làm ra được hợp tác xã thu mua toàn bộ, qua đó đã tăng thu nhập đáng kể cho các hộ thành viên của hợp tác xã.

Lợi ích từ canh tác theo mô hình nông nghiệp hữu cơ - Ảnh 3.

Qua các mô hình cho thấy bước đầu đã đạt được những thành công nhất định, là minh chứng cho khả năng phát triển nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn. Thời gian tới, sản xuất nông nghiệp hữu cơ gắn với bảo vệ môi trường chắc chắn sẽ trở thành thói quen và người dân sẽ được sử dụng sản phẩm nông nghiệp sạch sản xuất tại địa phương.