Xây thủy lợi trên núi cao, nông dân trồng cây ăn quả thu cả tỷ mỗi năm

Tỉnh Sơn La được đánh giá là địa phương chịu tác động nặng nề nhất do hạn hán. Đây cũng là lý do tỉnh miền núi này ưu tiên đầu tư nhiều công trình thủy lợi để giúp người dân chống được khô hạn, phát triển cây ăn quả một cách bền vững, giúp người dân xóa được đói, giảm được nghèo.

Xây thủy lợi trên núi cao, nông dân trồng cây ăn quả thu cả tỷ mỗi năm