Nuôi bò kết hợp trồng cây keo trên hơn 200ha rừng, nông dân Phú Thọ lãi trên 4 tỷ mỗi năm

Với tinh thần dám nghĩ dám làm, sau hơn 20 năm đầu tư vào trồng rừng, đến nay ông Đỗ Quốc Thuận (huyện Thanh Sơn, Phú Thọ) đang sở hữu hơn 200ha rừng cây keo đồng thời kết hợp nuôi hơn 200 con bò mang lại lợi nhuận mỗi năm trên 4 tỷ đồng.

Nuôi bò kết hợp trồng cây keo trên hơn 200ha rừng, nông dân Phú Thọ lãi trên 4 tỷ mỗi năm.