Nuôi bò nhốt chuồng, lấy phân bón cây ăn quả, mỗi năm nông dân thu gần 1 tỷ đồng

Từng bước xóa bỏ tập quán chăn thả gia súc tự nhiên, mô hình trồng cỏ, nuôi bò nhốt chuồng đã trở thành phong trào của nông dân xã Chiềng Khương, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La. Mô hình nuôi bò nhốt chuồng đã góp phần nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững cho nông dân.

Nuôi bò nhốt chuồng, lấy phân bón cây ăn quả, mỗi năm nông dân thu gần 1 tỷ đồng

Nuôi bò nhốt chuồng, lấy phân bón cây ăn quả, mỗi năm nông dân thu gần 1 tỷ đồng

Nuôi bò nhốt chuồng, lấy phân bón cây ăn quả, mỗi năm nông dân thu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 2.

Nếu như việc chăn thả rông, thì mỗi hộ gia đình cũng chỉ nuôi được từ 1-3 con bò mà mất 1 người cả ngày chăn dắt, nhưng với việc nuôi bò nhốt chuồng cùng 1 công chăm sóc, một hộ có thể nuôi hàng chục con bò và vẫn còn thời gian để chăn nuôi thêm lợn, gà và làm nhiều việc khác. Điều quan trọng nhất là việc nuôi nhốt đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt cho các hộ gia đình.

Nuôi bò nhốt chuồng, lấy phân bón cây ăn quả, mỗi năm nông dân thu gần 1 tỷ đồng - Ảnh 3.

Theo cách làm, trồng cỏ và nuôi bò nhốt chuồng nhiều hộ trong bản, trong xã Chiềng Khương đã học tập và làm theo góp phần đa dạng hóa mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn, giúp người dân từng bước xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu