Nuôi con leo núi giỏi, ăn đá, liếm muối, nông dân Hòa Bình thu nhập khá

Nhờ xây dựng thành công mô hình nuôi con dê đặc sản, anh Bùi Văn Phương, nông dân giỏi xóm Thành Sơn, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình đã có thu nhập khá.

Clip: Mô hình nuôi dê của Bùi Văn Phương, nông dân giỏi xóm Thành Sơn, xã Cao Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình cho hiệu quả kinh tế cao.