Nuôi dúi má đào, dúi mốc bán đắt hàng, nông dân Thanh Hóa thu tiền tỷ mỗi năm

Hiện mô hình nuôi dúi má đào và dúi mốc của ông Lê Trọng Lệ ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa có khoảng 2.000 con, mỗi năm mang lại nguồn thu khoảng một tỷ đồng.

Nuôi dúi má đào, dúi mốc nông dân ở Thanh Hóa bán đắt hàng, thu tiền tỷ mỗi năm

Nuôi dúi má đào, dúi mốc nông dân ở Thanh Hóa bán đắt hàng, thu tiền tỷ mỗi năm.