Nuôi trồng tôm tại Nghệ An 8 tháng đầu năm đạt sản lượng trên 6 nghìn tấn

Trong 8 tháng đầu năm 2021, sản lượng nuôi tôm của Nghệ An đạt 6.709 tấn/7800 tấn bằng 86 % so với kế hoạch với tổng diện tích nuôi tôm trên 2.220 ha tương đương 97% so với kế hoạch.

Clip: Nuôi trồng tôm tại Nghệ An 8 tháng đầu năm đạt sản lượng trên 6 nghìn tấn