Tiếp tục đẩy mạnh giám sát các vùng nuôi tôm để đảm bảo chất lượng vụ đông 2021

Để đạt được mục tiêu và kế hoạch nuôi tôm vụ đông 2021 cũng như nhằm đáp ứng được nhu cầu thực phẩm cho người dân đặc biệt dịp tết Nhâm Dần, tỉnh Nghệ An tiếp tục chủ trương đẩy mạnh giám sát các vùng nuôi trồng thủy sản.

Clip: Tiếp tục đẩy mạnh giám sát các vùng nuôi trồng tôm để đảm bảo chất lượng vụ đông 2021