Phát triển sản xuất hàng hóa: Con đường "sáng" cho nông nghiệp ở Phù Yên

Ưu tiên phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa từ nông nghiệp, bộ mặt tam nông của huyện Phù Yên (Sơn La) ngày càng khởi sắc. Đây cũng được đánh giá là "con đường sáng" không những của Phù Yên mà của nhiều địa phương trong lĩnh vực nông nghiệp.

Phù Yên (Sơn La): Hướng phát triển bền vững cho ngành nông nghiệp

Ngành nông nghiệp của huyện đã có nhiều đột phá

Những vùng chuyên canh hàng hóa tập trung đi đôi với chế biến và tiêu thụ sản phẩm đã và đang thịnh hành. Từ năm 2019, huyện Phù Yên (Sơn La) triển khai dự án chuyển đổi sản xuất lúa hữu cơ, với tổng diện tích 130ha, đến năm 2022, dự án đã mở rộng lên trên 342 ha và theo đánh giá mỗi ha cho thu nhập khoảng 30,5 triệu/1 năm. Đối với cây ăn quả có múi, hiện toàn huyện có trên 700 ha, trong đó 500 ha đã cho thu hoạch, đem lại no ấm cho nhiều nông hộ.

Song song với phát triển cây trồng thì chăn nuôi phát triển theo hướng hàng hóa cũng đang được huyện Phù Yên (Sơn La) chú trọng. Với tổng đàn gia súc trên 100 nghìn con, gia cầm hơn 800 nghìn con, duy trì hơn 460 ha trồng cỏ phục vụ chăn nuôi, đồng thời khai thác hiệu quả 3.000 ha diện tích mặt nước hồ thủy điện Hòa bình và các hồ thủy lợi để phát triển nghề nuôi cá lồng khai thác thủy sản.

Ngành nông nghiệp của huyện luôn được sự quan tâm của các cấp ngành

Xác định kinh tế tập thể có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương, huyện Phù Yên (Sơn La) luôn chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ thành lập, phát triển HTX nông nghiệp theo luật Hợp tác xã năm 2012, đến nay, toàn huyện có 33 Hợp tác xã nông nghiệp.

Từ năm 2020 đến nay, huyện đã hỗ trợ trên 1,5 tỷ cho các HTX mua bao bì và nhãn mác đóng gói sản phẩm, quảng bá sản phẩm sản xuất theo hướng hữu cơ, xây dựng được 6 sản phẩm OCOP của tỉnh, trong đó có 02 sản phẩm đạt 4 sao và 04 sản phẩm đạt 3 sao, nâng tổng số sản phẩm đạt OCOP là 08 sản phẩm.