Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid - 19: “Nguy cơ kép”- nỗ lực phải gấp đôi

Ngay trước mùa mưa bão năm 2021, các địa phương trên cả nước sẽ có khả năng phải đối mặt với nguy cơ kép, thiên tai và dịch Covid - 19. Chính trong thời điểm này, sự chuẩn bị, ứng phó cả về nguồn lực và con người sẽ mang yếu tố quyết định.

Tập huấn phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid - 19

Clip: Phòng, chống thiên tai trong bối cảnh dịch Covid - 19: "Nguy cơ kép" - nỗ lực phải gấp đôi