Quảng Ngãi khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng tết Quý Mão 2023

Việc khuyến khích, ưu tiên sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng tết Quý Mão 2023 là một trong những giải pháp tích cực của tỉnh Quảng Ngãi nhằm góp phần quảng bá hình ảnh, phát huy và nâng cao giá trị những sản phẩm đạt chứng nhận OCOP của tỉnh nhà.

Quảng Ngãi khuyến khích sử dụng sản phẩm OCOP làm quà tặng tết Quý Mão 2023