Quảng Ngãi: Vướng đủ thứ, tỉnh động viên chủ đầu tư trả lại dự án ngàn tỷ King Bay

Sau 3 năm cấp phép đến nay, dự án khu du lịch King Bay- Sa Huỳnh, TX.Đức Phổ với tổng vốn đầu tư dự kiến 1000 tỷ đồng, đang vướng hàng loạt thủ tục liên quan đến chuyển nhượng, kế hoạch sử dụng đất; điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Vì vậy tỉnh Quảng Ngãi động viên chủ đầu tư trả lại dự án này.

Quảng Ngãi: Vướng đủ thứ, tỉnh động viên chủ đầu tư trả lại dự án ngàn tỷ King Bay.