Sản xuất nông nghiệp sạch trong nhà màng – hướng đi mới cho bà con nông dân

Tại HTX Tân Minh Đức (xã Phạm Trấn, tỉnh Hải Dương), bà con nông dân đã mạnh dạn đầu tư chuyển đổi từ trồng dưa lưới truyền thống sang trồng dưa trong nhà màng. Hiệu quả kinh tế của mô hình này đã tăng lên gấp hàng chục lần so với sản xuất theo phương pháp truyền thống, mang lại thu nhập trăm triệu cho các nông hộ.

Sản xuất nông nghiệp sạch trong nhà màng – hướng đi mới cho bà con nông dân