Sản xuất rau hữu cơ: Đầu tư một lần để bền vững cho nhiều năm sau

Năng suất rau các loại mỗi tháng đạt từ 5 - 6 tấn, cho thu nhập bình quân trên cả trăm triệu đồng là thực tế những gì mà HTX sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao Cuối Quý (huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) đang sở hữu sau nhiều năm đầu tư vào phương pháp canh tác rau hữu cơ.

Video: Sản xuất rau hữu cơ: Đầu tư một lần để bền vững cho nhiều năm sau