Quảng Ngãi: Sau khi bị điểm chỉ sai sót, đập dâng Trà Khúc hiện thế nào?

Sau khi tiếp thu và khắc phục sai sót mà UBKT T.Ư đã nêu, dự án đập dâng sông Trà Khúc tiếp tục được thi công với tổng vốn đã bố trí đến nay hơn 1.000/1.500 tỷ đồng. Tỉnh Quảng Ngãi đặt mốc thời gian đến năm 2023, sẽ hoàn thành và đưa công trình đập dâng Trà Khúc vào hoạt động.

Quảng Ngãi: Sau khi bị UBKT T.Ư điểm chỉ sai sót, đập dâng Trà Khúc hiện thế nào?