Sẽ cưỡng chế nhiều trường hợp xây nhà trên đất do công ty cà phê quản lý ở Đắk Lắk

Sau nhiều lần vận động không thành công, UBND huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) cho biết sắp tới sẽ cưỡng chế 64 công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp do Công ty TNHH MTV cà phê Việt Thắng quản lý.

Sẽ cưỡng chế nhiều trường hợp xây nhà trên đất do công ty cà phê quản lý ở Đắk Lắk.